Thủ thuật

Lấy khí máu động mạch
https://yho.vn 2 tháng trước

Lấy khí máu động mạch

1.1. Chỉ định Xét nghiệm khí máu động mạch dùng để định lượng phân áp O2 (PaO2), định lượng phân áp CO2 (PaCO2), pH, lượng kiềm dư, và độ bão hoà oxy trong máu động…
Sốc điện chuyển nhịp
https://yho.vn 2 tháng trước

Sốc điện chuyển nhịp

Cơ chế: Dùng dòng điện bên ngoài gây khử cực cơ tim, gây vô tâm thu tạm thời cho phép nút xoang dành lại quyền chủ nhịp. Sốc điện 1 pha và 2 pha: Sốc…
Chọc hút dịch màng ngoài tim
https://yho.vn 2 tháng trước

Chọc hút dịch màng ngoài tim

Tràn dịch màng tim là bệnh lý khá thường gặp trên lâm sàng. Số lượng dịch màng ngoài tim gây ép tim thay đổi rất khác nhau. Chỉ cần 200 mL dịch màng ngoài tim…
Đặt máy tạo nhịp tim tạm thời
https://yho.vn 2 tháng trước

Đặt máy tạo nhịp tim tạm thời

5.1. Chỉ định Trong các bệnh cảnh nhồi máu cơ tim cấp tính: Block nhĩ thất cấp II hoặc III có triệu chứng Block 3 phân nhánh: (1) luân phiên block nhánh phải và trái,…
Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm
https://yho.vn 2 tháng trước

Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm

3.1. Chỉ định Truyền dịch, thuốc vận mạch, các thuốc cần dùng theo đường tĩnh mạch trung tâm. Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm, áp lực buồng tim…