Chúc mừng năm mới !

Tips & Tricks

Kỹ thuật flower petal stenting là gì?

Kỹ thuật flower petal stenting là gì?

Kỹ thuật này bao gồm đặt stent ở nhánh bên với duy nhất một mắt cáo nhô vào nhánh chính. Mắt cáo nhô vào nhánh chính gần carina nhất được luồn dây dẫn qua và…
Kỹ thuật “Y” và kỹ thuật “Skirt”

Kỹ thuật “Y” và kỹ thuật “Skirt”

Kỹ thuật “Y” có giá trị lịnh sử đặc biệt vì đây là kỹ thuật đặt stent chỗ chia nhánh đầu tiên được thực thiện trong một buổi live case. Kỹ thuật này bao gồm…
Kỹ thuật Mini-Crush là gì?

Kỹ thuật Mini-Crush là gì?

Kỹ thuật Crush xuất hiện với sự có mặt của stent phủ thuốc (DES). Từ “mini-” được thêm vào đề nhấn mạnh sự cần thiết của việc hạn chế đến mức tối thiểu lượng stent…
Kỹ thuật Culotte là gì?

Kỹ thuật Culotte là gì?

Kỹ thuật Culotte sử dụng hai stent bao phủ toàn bộ chỗ chia nhánh với đoạn gần có 2 lớp stent bao phủ. Kỹ thuật Culotte có lẽ là kỹ thuật phủ phần carina tốt…
Kỹ thuật Provisional Culotte là gì

Kỹ thuật Provisional Culotte là gì

Kỹ thuật này được tiến hành trong trường hợp chỗ chia nhánh dạng chữ Y, mặc dù trình tự của kỹ thuật tiêu chuẩn là stent đầu tiên thường được đặt ở nhánh có góc…
Kỹ thuật Reverse/Internal Crush là gì?

Kỹ thuật Reverse/Internal Crush là gì?

Kỹ thuật Crush được tiến hành sau khi đặt stent nhánh chính. Mục đích của việc tiến hành kỹ thuật này là để có cơ hội đặt stent provisional nhánh bên. Kỹ thuật Reverse/Internal Crush…
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi