Tips & Tricks

Kỹ thuật Mini-Crush là gì?
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Kỹ thuật Mini-Crush là gì?

Kỹ thuật Crush xuất hiện với sự có mặt của stent phủ thuốc (DES). Từ “mini-” được thêm vào đề nhấn mạnh sự cần thiết của việc hạn chế đến mức tối thiểu lượng stent…
Kỹ thuật Culotte là gì?
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Kỹ thuật Culotte là gì?

Kỹ thuật Culotte sử dụng hai stent bao phủ toàn bộ chỗ chia nhánh với đoạn gần có 2 lớp stent bao phủ. Kỹ thuật Culotte có lẽ là kỹ thuật phủ phần carina tốt…
Kỹ thuật Provisional Culotte là gì
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Kỹ thuật Provisional Culotte là gì

Kỹ thuật này được tiến hành trong trường hợp chỗ chia nhánh dạng chữ Y, mặc dù trình tự của kỹ thuật tiêu chuẩn là stent đầu tiên thường được đặt ở nhánh có góc…