Thang điểm PRECISE DAPT
  1. Home
  2. Thang điểm
  3. Thang điểm PRECISE DAPT
YHOVN 11 tháng trước

Thang điểm PRECISE DAPT

Đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân sử dụng ức chế tiểu cầu kép sau đặt stent động mạch vành

  Áp dụng–        Tổng điểm ≥ 25: DAPT ngắn (từ 3 – 6 tháng)
–        Tổng điểm < 25: DAPT kéo dài/liệu pháp điều trị chuẩn

THANG ĐIỂM TIMI

Điểm nguy cơ TIMI STEMI giúp phân tầng nguy cơ trong hội chứng vành cấp ST chênh lên

Thang điểm TIMI Risk Score giúp ước đoán tỉ lệ tử vong trong 30 ngày

ĐiểmTử vong trong 30 ngày (%)
00.8
11.6
22.2
34.4
47.3
512.4
616.1
723.4
826.8
> 835.9

Điểm nguy cơ TIMI UA NSTEMI giúp phân tầng nguy cơ trong hội chứng vành cấp không ST chênh lên (đau thắt ngực không ổn định và NMCT không ST chênh lên).

ĐiểmNguy cơNguy cơ biến cố tim bất lợi
0 – 2Thấp5 – 8 %
3 – 4Trung bình13 – 20 %
> 4Cao26 – 41 %

Tuy nhiên, hiện nay thang điểm GRACE được khuyến cáo sử dụng hơn so với thang điểm TIMI

Tham khảo:

1. http://www.precisedaptscore.com/predapt/

2. https://yho.vn/timi-risk-score-for-ua-nstemi/

3. https://yho.vn/timi-risk-score-for-stemi/

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Thang điểm Nguồn: YHO.VN
1550 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar