Thang điểm ARC HBR
  1. Home
  2. Thang điểm
  3. Thang điểm ARC HBR
YHOVN 11 tháng trước

Thang điểm ARC HBR

GIỚI THIỆU

Chảy máu là biến chứng sớm phổ biến nhất liên quan đến PCI. Hiệp hội nghiên cứu học thuật về nguy cơ chảy máu cao (ARC-HBR) đã phát triển sự đồng thuận định nghĩa dựa trên bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao (HBR) vào tháng 5 năm 2019 và đưa ra bảng điểm ARC – HBR để phân tầng nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân sau khi trải qua PCI .

ĐÁNH GIÁ

Nguy cơ chảy máu cao nếu có ít nhất 1 tiêu chí chính hoặc 2 tiêu chí phụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2341 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar