Nâng cao

Siêu âm trong lòng mạch IVUS
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Siêu âm trong lòng mạch IVUS

Giáo trình giảng dạy Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) của Bệnh viện Chợ rẫy. Gồm 7 chương Chương 1: Nguyên lý cơ bản siêu âm trong lòng mạch (ivus) Chương 2: Chỉ định siêu…
Can thiệp tổn thương chia nhánh
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Can thiệp tổn thương chia nhánh

1. MỞ ĐẦU Định nghĩa tổn thương chỗ chia nhánh được đưa ra bởi European Bifurcation Club (EBC) là “hẹp động mạch vành ngay sát và/hoặc kèm chỗ xuất phát của nhánh bên chính, với…