Chụp cắt lớp quang học nội mạch OCT trong đánh giá và hỗ trợ can hiệp mạch vành
  1. Home
  2. Nâng cao
  3. Chụp cắt lớp quang học nội mạch OCT trong đánh giá và hỗ trợ can hiệp mạch vành
YHOVN 5 tháng trước

Chụp cắt lớp quang học nội mạch OCT trong đánh giá và hỗ trợ can hiệp mạch vành

Nội dung đã bị khóa
Đăng nhập ngay
Để trở thành viên VIP vui lòng liên hệ Admin
18 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar