Điện tim

Tổng hợp các sách hay về điện tim, tim mạch can thiệp

Tương quan giải phẫu và ecg
https://yho.vn 2 tháng trước

Tương quan giải phẫu và ecg

CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ Hiểu biết về vị trí các đạo trình trên ECG đối với các mặt của tim và giải phẫu mạch vành giúp giải thích các biểu hiện trên ECG khi có…
St chênh xuống soi gương
https://yho.vn 2 tháng trước

St chênh xuống soi gương

CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ ST chênh lên nhiều khả năng là biểu hiện của AMI nếu đồng thời có xảy ra ST chênh xuống soi gương. ■ Mức độ của ST chênh xuống soi gương…
St chênh xuống và sóng t âm
https://yho.vn 2 tháng trước

St chênh xuống và sóng t âm

CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ ST chênh xuống và sóng T âm, đặc biệt nếu chỉ thoáng qua nó thường là UA/NSTEMI và do đó không có chỉ định tiêu huyết khối. Chụp mạch ± PCI…