Kỹ thuật jailed balloon technique (Bảo vệ nhánh bên bằng bóng trong can thiệp tổn thương phân nhánh động mạch vành)
  1. Home
  2. Nâng cao
  3. Kỹ thuật jailed balloon technique (Bảo vệ nhánh bên bằng bóng trong can thiệp tổn thương phân nhánh động mạch vành)
YHOVN 3 tháng trước

Kỹ thuật jailed balloon technique (Bảo vệ nhánh bên bằng bóng trong can thiệp tổn thương phân nhánh động mạch vành)


Can thiệp tổn thương phân nhánh là một thách thức đối với các quá trình can thiệp động mạch vành, tiềm ẩn những khía cạnh như tăng thời gian can thiệp, tăng chi phí, tỷ lệ tái hẹp cao và nguy cơ gây nhồi máu cơ tim do tắc nhánh bên. Trong thời gian gần đây, kỹ thuật bảo vệ nhánh bên bằng bóng, hay còn được biết đến là “jailed balloon technique,” đã xuất hiện như một lựa chọn tiên tiến mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý trong việc giải quyết những thách thức này.

Kỹ thuật này không chỉ làm giảm rủi ro tổn thương cho nhánh bên mà còn mang lại sự hiệu quả về thời gian và chi phí trong can thiệp tổn thương phân nhánh. Dưới đây là những bước chi tiết của kỹ thuật bảo vệ nhánh bên bằng bóng:

Bước 1: lái wire vào cả nhánh chính và nhánh bên

Bước 2: nong bóng tổn thương nhánh chính

Bước 3: đưa stent vào tổn thương nhánh chính, sau đó đưa bóng nhỏ thường 1.5-2.0mm vào tổn thương nhánh bên, đầu gần bóng của nhánh bên có thể bằng hoặc thò vào 2mm so với đầu gần stent nhánh chính

Bước 4: lên stent nhánh chính với áp lực vừa đủ (nominal pressure) rồi xả bóng

Bước 5: lên bóng nhánh bên với áp lực thấp (< 6atm)

Bước 6: rút bóng nhánh bên

Bước 7: lên lại bóng nhánh chính với áp lực cao hơn để chỉnh lại phần stent nhánh chính bị biến dạng do lên bóng nhánh bên. POT lại đoạn gần nhánh chính nếu cần

tm2

1. Kỹ thuật jailed balloon technique tiêu chuẩn – The “conventional” jailed balloon technique (JBT)

Bước 1: lái wire vào cả nhánh chính và nhánh bên

Bước 2: Đưa bóng nhỏ thường 1.5-2.0mm vào tổn thương nhánh bên

Bước 3: Đưa stent vào tổn thương nhánh chính đầu gần stent có thể bằng hoặc lùi về 2mm so với đầu gần bóng nhánh bên

Bước 4: lên stent nhánh chính với áp lực vừa đủ (nominal pressure) rồi xả bóng, chụp lại thấy nhánh bên lưu thông tốt

Bước 5: Rút bóng nhánh bên với với lực cản tương đương với rút wire nhánh bên, nếu không rút được, lên bóng nhánh bên với áp lực thấp (< 6atm), xả bóng rồi rút bóng nhánh bên.

Bước 6: Sửa lại stent đoạn gần bằng bóng áp lực cao (POT): Kỹ thuật tối ưu hóa đoạn gần

Bước 7: Đi lại wire vào nhánh bên, đưa bóng vào nhánh bên và nhánh chính, thực hiện kỹ thuật Kissing balloon. Kết thúc kỹ thuật.

Nếu trường hợp nhánh bên bị tắc, bóng nhánh bên sẽ được nong lên, chú ý khi nong bóng nhánh bên phải còn bóng trong nhánh chính để tránh biến dạng stent. Trường hợp cần đặt stent nhánh bên nên sử dụng kỹ thuật ” provisional crush “.

Kỹ thuật ” provisional crush “ trong trường hợp tắc nhánh bên

Bước 1-4 giống kỹ thuật JBT

Bước 5: Trường hợp mất nhánh bên, nên giữ lại bóng nhánh bên.

Bước 6: Đưa bóng ngắn áp lực cao vào nhánh chính, bóng này sau dùng để POT, tiến hành nong bóng nhánh bên với áp lực tiêu chuẩn, kiểm tra xem có dòng chảy nhánh bên không. Chú ý: luôn để sẵn 1 bóng ở nhánh chính , khi lên bóng nhánh bên, mục đích bóng nhánh chính là để sửa lại stent khi nong bóng nhánh bên sẽ làm biến dạng stent.

Bước 7: Sử dụng bóng ngắn để POT : Tối ưu hóa đoạn gần

Bước 8: Đi lại wire vào nhánh bên, đưa bóng vào nhánh bên và nhánh chính thực hiện kỹ thuật Kissing balloon: Nong 2 bóng đồng thời với cùng áp lực.

2. Kỹ thuật JBT đơn giản – “Simplified” jailed balloon technique

Bước 1-4 giống kỹ thuật JBT

Nếu không mất nhánh bên, lên bóng nhánh bên với áp lực thấp (<3 atm), rút bóng, wire nhánh bên, sau đó tối ưu hóa đoạn gần với bóng stent.

Nếu mất nhánh bên, lên bóng nhánh bên ở áp lực nominal, lúc này stent nhánh bên sẽ bị biến dạng, kinh nghiệm là luôn để sẵn bóng stent, sau đó tối ưu hóa đoạn gần bằng bóng stent.

Kỹ thuật này đơn giản, tận dụng bóng stent, có thể làm stent không nở tốt, hoặc bóc tách đầu stent.

3. Kỹ thuật “Jailed semi-inflated balloon technique”

Bước 1-3 giống kỹ thuật JBT

Bước 4: Lên bóng nhánh bên ở áp lực thấp 3-4 atm, đồng thời lên stent nhánh chính, khi đó lỗ nhánh bên sẽ được mở.

Bước 5: Rút bóng, rút wire nhánh bên, tối ưu hóa đoạn gần (POT) bằng bóng ngắn áp lực cao.

Chú ý: Kỹ thuật này có nguy cơ bóng nhánh bên bị mắc kẹt, tỉ lệ này cúng ít xảy ra. Tổn thương lỗ nhánh bên cũng cần lưu ý.

4. Kỹ thuật “Modified” jailed balloon technique and balloon stent kissing technique

Bóng nhánh bên nhô vào nhánh chính khoảng 1 mm

5. Kỹ thuật “Jailed stent balloon technique”

Tham khảo:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8525723/
  2. https://bvdkquangnam.vn/index.php/ao-to-nckh/tp-san-y-hc/2512-k-thut-bo-v-nhanh-ben-bng-bong-trong-can-thip-tn-thng-phan-nhanh-ng-mch-vanh-jailed-balloon-technique

65 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar