Siêu âm tim

Giả ảnh bệnh lý trong siêu âm tim
https://yho.vn 11 tháng trước

Giả ảnh bệnh lý trong siêu âm tim

Table 1. Normal variants and benign conditions often misinterpreted as pathologic. Right atrium Right ventricle Chiari network Moderator band Eustachian valve Muscle bundles/trabeculations Crista terminalis Catheters and pacemaker leads Catheters/pacemaker leads Lipomatous hypertrophy of interatrial septum…
Các mặt cắt trong siêu âm tim
https://yho.vn 11 tháng trước

Các mặt cắt trong siêu âm tim

1. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm tim 1.1 Tư thế bệnh nhân – Cho bệnh nhân nằm nghiêng sang bên trái để ngực hướng về phía trước sao cho thoải mái nhất để khảo…