Tim mạch can thiệp

Bệnh mạch vành trên ECG
https://yho.vn YHOVN 2 tuần trước

Bệnh mạch vành trên ECG

I. Mục tiêu học tập – Khái quát cơ chế và tiến triển của bệnh mạch vành. – Hiểu được vai trò quan trọng của ECG trong chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành.…
Lược sử tim mạch can thiệp
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Lược sử tim mạch can thiệp

Hiện nay, tim mạch can thiệp là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh của y học hiện đại, với rất nhiều phương tiện chẩn đoán và điều trị tiên tiến. Để có được…
Ngăn suy thận do thuốc cản quang
https://yho.vn YHOVN 1 tháng trước

Ngăn suy thận do thuốc cản quang

Cân nhắc dùng n-acetylcysteine hoặc sodium bicarbonate và bù đủ dịch để ngăn suy thận do thuốc cản quang MICHAEL J. MORITZ, MD Bệnh thận do thuốc cản quang là nguyên nhân đứng thứ 3…