Cơ bản

Lược sử tim mạch can thiệp
https://yho.vn YHOVN 4 tuần trước

Lược sử tim mạch can thiệp

Hiện nay, tim mạch can thiệp là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh của y học hiện đại, với rất nhiều phương tiện chẩn đoán và điều trị tiên tiến. Để có được…