Thẻ: tim mạch can thiệp

Lược sử tim mạch can thiệp
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Lược sử tim mạch can thiệp

Hiện nay, tim mạch can thiệp là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh của y học hiện đại, với rất nhiều phương tiện chẩn đoán và điều trị tiên tiến. Để có được…
Can thiệp tổn thương chia nhánh
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Can thiệp tổn thương chia nhánh

1. MỞ ĐẦU Định nghĩa tổn thương chỗ chia nhánh được đưa ra bởi European Bifurcation Club (EBC) là “hẹp động mạch vành ngay sát và/hoặc kèm chỗ xuất phát của nhánh bên chính, với…