Chúc mừng năm mới !

BV Thống nhất

Nguyên lý siêu âm tim

Nguyên lý siêu âm tim

Bài mở đầu trong lớp học siêu âm tim Bệnh viện Thống Nhất: SA là 1 loại dao động cơ học được truyền trong một môi trường vật chất nhất định -> Năng lượng cơ…
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi