Thẻ: BV Thống nhất

Nguyên lý siêu âm tim https://yho.vn
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Nguyên lý siêu âm tim

Bài mở đầu trong lớp học siêu âm tim Bệnh viện Thống Nhất: SA là 1 loại dao động cơ học được truyền trong một môi trường vật chất nhất định -> Năng lượng cơ…