GRACE
  1. Home
  2. Thang điểm
  3. GRACE
YHOVN 10 tháng trước

GRACE

GIỚI THIỆU

Thang điểm GRACE thường được sử dụng để phân tầng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân hội chứng vành cấp không ST chênh lên. Từ đó định hướng chiến lượt can thiệp tái tưới máu.

ĐiểmNguy cơ
< 109Thấp
109 – 140Trung bình
> 140Cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Coronary Risk Stratication of Chest Pain. fpnotebook.com
  2. ACS Risk Mode. Grace – Global Registry of Acute Coronary Events. University Massachusetts Medical School.
  3. GRACE Risk Table. University Massachusetts Medical School
  4. Prediction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE)
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Thang điểm, Tim mạch can thiệp Nguồn: hscc.vn
240 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar