Rối loạn chức năng tâm trương – hẹp hở van 2 lá
  1. Home
  2. Bài giảng
  3. Rối loạn chức năng tâm trương – hẹp hở van 2 lá
YHOVN 2 năm trước

Rối loạn chức năng tâm trương – hẹp hở van 2 lá

Bài giảng siêu âm tim hay nhất của Bệnh viện Thống nhất, trong bài giảng này là bài Rối loạn chức năng tâm trương và hẹp hở van 2 lá

34 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar