Kỹ thuật Provisional stenting Đặt 01 stent nhánh chính
 1. Home
 2. Nâng cao
 3. Kỹ thuật Provisional stenting Đặt 01 stent nhánh chính
YHOVN 1 năm trước

Kỹ thuật Provisional stenting Đặt 01 stent nhánh chính

Provisional stenting (chiến lược đặt 1 stent nhánh chính, dự phòng stent nhánh bên khi cần) đối với nhánh bên, theo các bước như sau:

 • Lái 2 guidewire vào nhánh chính và nhánh bên.
 • Nong bóng nhánh chính hoặc cả 2 nhánh nếu cần.
 • Đặt stent nhánh chính.
 • Tối ưu hóa đầu gần stent nhánh chính bằng kỹ thuật POT (proximal optimization technique). Tức là nong đầu gần nhánh chính cho đến chỗ cựa carina bằng bóng cỡ to hơn stent và bằng đường kính tham chiếu gần.
 • Lái lại wire vào nhánh bên.
 • Đưa bóng vào nhánh bên
 • Thực hiện kissing balloon với mức áp lực lên bóng trung bình (8 atm) tại nhánh bên.
 • Sau kissing balloon, nếu kết quả đã thỏa mãn, làm lại
 • Nếu kết quả chưa thỏa mãn (hẹp tồn dư > 75%, lóc tách, dòng chảy TIMI < 3 ở nhánh bên có đường kính ≥ 2,5 mm hoặc FFR < 0,8) thì đặt stent nhánh bên.
1). Wiring of both branches; 2) predilatation of MB and stenting the MB; 3) proximal optimisation technique; 4) stent apposition; 5) recrossing MB guidewire through the most distal strut; 6) jailed wire in SB removed and placed in distal MB with a loop; 7) final kissing inflation; 8) final result (if SB result is not satisfactory, T stenting, TAP, inverted crush or culotte strategies can be performed). Adapted from Lefévre.

Để bảo vệ nhánh bên cần chú ý: giữ guidewire ở nhánh bên cho đến khi đặt xong stent nhánh chính, lên bóng stent ở áp lực cao, hoặc nong bóng áp lực cao sau đặt stent. Khi rút jailed wire, cần chú ý tránh gây tổn thương lỗ vào mạch vành vì guiding có xu hướng bị kéo vào sâu khi rút jailed wire.

Khi lái lại wire vào nhánh bên, nên lái qua mắt xa của stent nhánh chính giúp tạo hình nhánh bên tối ưu hơn khi kissing balloon. Để tạo thuận cho đường vào nhánh bên, nên thực hiện kỹ thuật POT, tối ưu hóa đoạn đầu stent nhánh chính đến carina bằng bóng ngắn, đường kính lớn sẽ giúp tạo thuận cho lái wire qua mắt xa của stent nhánh chính.

Sau khi đặt stent nhánh chính, nếu kết quả không thỏa đáng, có thể đặt stent nhánh bên theo các kỹ thuật T stent hay TAP stent, reverse crush hoặc culotte. Sau đó tiến hành kissing balloon 2 nhánh. Lựa chọn kỹ thuật phụ thuộc vào đặc điểm giải phẫu cụ thể và kinh nghiệm của bác sĩ can thiệp.

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Nâng cao, Tips & Tricks Cập nhật: 21/05/2023
61 lượt xem | 1 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar