Kỹ thuật Culotte là gì?
  1. Home
  2. Tips & Tricks
  3. Kỹ thuật Culotte là gì?
YHOVN 2 năm trước

Kỹ thuật Culotte là gì?

Kỹ thuật Culotte sử dụng hai stent bao phủ toàn bộ chỗ chia nhánh với đoạn gần có 2 lớp stent bao phủ. Kỹ thuật Culotte có lẽ là kỹ thuật phủ phần carina tốt nhất so với các kỹ thuật hai stent khác, Điều quan trọng là cần nong mắt cáo ở nhánh bên. Stent có thiết kế “open-cell” được khuyến cáo sử dụng cho kỹ thuật này.

Kỹ thuật Culotte

Mô tả kỹ thuật

Bước 1: Nong bóng chuẩn bị cả hai nhánh.

Bước 2: Một stent được đặt qua nhánh có góc lớn hơn, thường là nhánh bên và được tối ưu hóa bởi POT.

Bước 3: Nhánh còn lại được lái dây dẫn ra và vào lại qua mắt cáo stent và tiến hành nong bóng mở mắt cáo.

Bước 4: Stent thứ hai được đưa vào nhánh chưa đặt stent (thường là nhánh chính) và tối ưu hóa bởi POT.

Bước 5: Tiến hành FKBI và POT lần cuối.

Kỹ thuật này có thể thực hiện ở các chỗ chia nhánh với mọi góc khác nhau và bao phủ gần như hoàn hảo lỗ vào nhánh bên. Điểm hạn chế là, tương tự như kỹ thuật Crush, kỹ thuật này để lại 2 lớp kim loại của stent bao phủ đoạn gần và vùng carina. Một hạn chế khác là việc lái dây dẫn vào lại các nhánh qua các mắt cáo có thể gặp khó khăn và tiêu tốn thời gian. Thực hiện POT sau mỗi lần đặt stent để có thể lái dây dẫn dễ dàng hơn.

Hình 8.10: Kỹ thuật Culotte [2]

102 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar