Kỹ thuật V stent và kỹ thuật SKS (Simultaneous Kissing Stent) là gì?
  1. Home
  2. Tips & Tricks
  3. Kỹ thuật V stent và kỹ thuật SKS (Simultaneous Kissing Stent) là gì?
YHOVN 2 năm trước

Kỹ thuật V stent và kỹ thuật SKS (Simultaneous Kissing Stent) là gì?

Kỹ thuật V- stent và kỹ thuật SKS (Simultaneous Kissing Stent) được thực hiện bằng cách đưa và đặt hai stent đồng thời. Một stent được đưa tới nhánh bên và stent còn lại được đưa tới nhánh chính. Cả hai stent được rút lui dần để tạo được một carina mới càng gần với carina cũ càng tốt. Ưu điểm chính của kỹ thuật V-stent là sẽ không bao giờ mất nhánh nào trong hai nhánh. Thêm vào đó, không cần thiết phải lái dây dẫn qua stent lại khi tiến hành FKBI. Khi hai stent nhô vào nhánh chính tạo ra hình ảnh hai lòng và carina ở rất gần thì kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật SKS. Nên thực hiện kỹ thuật V-stent ở tổn thương ở phần xa chỗ chia nhánh với Medina 0,1,1. Khi có tổn thương phần gần, nên sử dụng các kỹ thuật hai stent khác hơn là thực hiện kỹ thuật SKS.

Kỹ thuật V- stent và kỹ thuật SKS (Simultaneous Kissing Stent)

Mô tả kỹ thuật

Hình 8.13. Kỹ thuật SKS/ V-Stent (2)

Bước 1: Cả hai nhánh được đi dây dẫn và nong bóng chuẩn bị. điều quan trọng là cần nong bóng chuẩn bị tốt để đảm bảo stent nở được tối ưu.

Bước 2: Hai stent được đưa vào hai nhánh với đoạn nhỏ vào phần gần nhánh chính ít nhất có thể. Một số thủ thuật viên thỉnh thoảng có thể để đoạn nhô này tương đối dài (≥ 5 mm). Đôi khi có thể cần đưa stent thứ nhất tới đoạn xa của mạch máu để tạo thuận lợi để đưa stent thứ hai. Thủ thuật này là cần thiết trong trường hợp đặt stent chỗ chia ba (3 stent nở đồng thời, sử dụng ống thông 9-F). sau khi đưa stent tới đúng vị trí, cần kiểm tra trên ít nhất là hai góc chụp để đảm bảo chắc chắn rằng stent ở vị trí chính xác trước khi tiến hành đặt stent. Mỗi bóng có thể nở lần lượt với áp lực cao ≥ 12 atm hoặc có thể nở bóng đồng thời.

Bước 3: Tiến hành nong bóng đồng thời. Kích thước của bóng hoặc stent được lựa chọn dựa trên đường kinh mạch máu được đặt stent. Trong trường hợp kích thược mạch máu ở đoạn gần tương đối nhỏ mà có nguy cơ quá cỡ khi nong bóng đồng thời, tiến hành nong bỏng đồng thời với áp lực thấp (4 atm).

Việc đặt thêm một stent đoạn gần đối với stent hai lòng trong kỹ thuật SKS thường có vấn đề vì sẽ có sự di lệch về một trong hai nhánh và dễ để lại khoảng trống.

59 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar