Những kỹ thuật đặt stent chỗ chia nhánh phổ biến nhất
  1. Home
  2. Tips & Tricks
  3. Những kỹ thuật đặt stent chỗ chia nhánh phổ biến nhất
YHOVN 12 tháng trước

Những kỹ thuật đặt stent chỗ chia nhánh phổ biến nhất

T/TAPMini-CrushCulotteSKS
Guiding catheter (Fr)6767
Provisional stenting nhánh bênKhôngCó thểKhông
Duy trì được wire ở nhánh chínhKhông
Duy trì được wire ở nhánh bênKhôngKhôngKhông
Góc chia nhánh:
<70 độKhông lý tưởngLý tưởngPhù hợpPhù hợp
>70 độLý tưởngKhông lý tưởngKhông lý tưởngKhông lý tưởng
Đường kính nhánh bên và nhánh chính:
Tương đương nhauPhù hợpPhù hợpLý tưởngLý tưởng
Chênh lệch nhauPhù hợpLý tưởngKhông lý tưởngKhông lý tưởng

Lưu ý: Guiding 6Fr có thể dùng trong kỹ thuật step-crush hoặc double kissing-crush. Chú thích: TAP: (T stent and small protrusion); SKS: simultaneous kissing stent.

63 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar