Thẻ: điện giải

Dịch điện giải và toan kiềm
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Dịch điện giải và toan kiềm

Lượng nước chứa trong cơ thể, tổng lượng nước trong cơ thể, bằng 50-60% trọng lượng cơ thể. Vì 1 lít nước nặng 1 kg, tính toán tổng lượng nước cơ thể (TBW) là đơn…