Thẻ: Can thiệp động mạch vanh

Can thiệp tổn thương chia nhánh
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Can thiệp tổn thương chia nhánh

1. MỞ ĐẦU Định nghĩa tổn thương chỗ chia nhánh được đưa ra bởi European Bifurcation Club (EBC) là “hẹp động mạch vành ngay sát và/hoặc kèm chỗ xuất phát của nhánh bên chính, với…