Chẩn đoán rối loạn chức năng tâm trương Diastolic Dysfunction Calculator
  1. Home
  2. Siêu âm tim
  3. Chẩn đoán rối loạn chức năng tâm trương Diastolic Dysfunction Calculator
YHOVN 7 tháng trước

Chẩn đoán rối loạn chức năng tâm trương Diastolic Dysfunction Calculator

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.pocus101.com/how-to-measure-and-grade-diastolic-dysfunction-using-echocardiography/

2. https://pocus101.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/05/Diastolic-Dysfunction-PDF-POCUS-101.pdf

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Siêu âm tim Nguồn: YHO.VN
213 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar