Chuyên sâu

Can thiệp tổn thương chia nhánh
https://yho.vn YHOVN 1 tháng trước

Can thiệp tổn thương chia nhánh

1. MỞ ĐẦU Định nghĩa tổn thương chỗ chia nhánh được đưa ra bởi European Bifurcation Club (EBC) là “hẹp động mạch vành ngay sát và/hoặc kèm chỗ xuất phát của nhánh bên chính, với…
Hạ đường huyết
https://yho.vn YHOVN 1 tháng trước

Hạ đường huyết

Hãy nhớ lại về bệnh nhân hạ đường huyết nặng và lơ mơ cuối cùng của bạn. Phương thức điều trị đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn là gì? Phản ứng cảm tính…