Đừng dùng “liều thận” của dopamine
  1. Home
  2. Cấp cứu
  3. Đừng dùng “liều thận” của dopamine
YHOVN 2 năm trước

Đừng dùng “liều thận” của dopamine

LISA MARCUCCI, M D

Mặc dù vẫn thường gặp trong thực hành lâm sàng (đặc biệt là phẫu thuật tim) và được sử dụng rộng rãi cho đến cuối những năm 1990, việc sử dụng dopamine liều thận như một chiến lược bảo vệ ở bệnh nhân phẫu thuật được khuyến khích. Việc sử dụng nó dựa trên thực tế trong các nghiên cứu trên động vật và người tình nguyện khỏe mạnh, dopamine liều thấp (1-3 mcg / kg / phút) làm tăng lưu lượng máu ở thận và thúc đẩy bài niệu natri và lợi tiểu. Vì thiếu máu cục bộ ở thận là nguyên nhân hay gặp của suy thận, nên nó được ngoại suy rằng nó sẽ bảo vệ quá trình oxy hóa tế bào thận và quá trình lọc cầu thận, mặc dù còn thiếu các nghiên cứu để hỗ trợ kết luận này. Nó ngoại suy là nhiều khi nó không mang lại nhiều hiệu quả thì hậu quả do dùng nó cũng rất ít nguy cơ

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu gần đây về việc sử dụng dopamine liều thận đã làm rõ ràng rằng không có tác dụng có lợi đáng kể nào về mặt lâm sàng đối với chức năng thận. Hội ICU Úc và New Zealand gần đây đã báo cáo một nghiên cứu lớn, có đối chứng về những bệnh nhân có những thay đổi sớm phù hợp với rối loạn chức năng thận cho thấy không có sự khác biệt trong nhóm điều trị dopamine liều thận so với nhóm điều trị suy thận về nhiều dấu hiệu suy thận gồm: creatinine, mức độ tăng creatinine, số bệnh nhân có creatinine tăng trên 300 mcmol/l, số bệnh nhân cần lọc máu. Ngoài ra, không có sự khác biệt thống kê giữa hai nhóm và thời gian thở máy, thời gian ra viện tại ICU và thời gian nằm viện. các nghiên cứu bổ sung phản đối việc sử dụng dopamine liều thận bao gồm nghiên cứu NORASEPT II xem xét dopamine liều thận trong bối cảnh suy thận cấp và sốc nhiễm trùng và một phân tích tổng hợp được thực hiện bởi Kellum và cộng sự năm 2001.

Những nguy cơ khi dùng dopamine là tăng kali, giảm phosphat, suy hô hấp, tăng cung lượng tim và  nhu cầu oxy của cơ tim, khởi phát thiếu máu cục bộ cơ tim, loạn nhịp tim và thiếu máu cục bộ đường ruột.

SUGGESTED READINGS

Bellomo R, Chapman M, Finfer S, Hickling K, Myburgh J. Low dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebo-controlled randomised trial. Australia and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) clinical trial group. Lancet 2000;356: 2139-2143.

Kellum JA, Decker JM. Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis. Crit Care Med 2001;29:1526-1531.

Marik PE, Iglesias J. Low-dose dopamine does not prevent acute renal failure in patients with septic shock and oliguria: The NORASEPT II study investigators. Am J Med 1999;107:387-390.

76 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar