Thẻ: tiêu sợi huyết

https://yho.vn YHOVN 2 tuần trước

Các loại thuốc tiêu sợi huyết

1. Alteplase (chất hoạt hóa plasminogen tổ chức – tPA) Alteplase (biệt dược: Activase, Actilyse) là một enzym có nguồn gốc tự nhiên có khả năng gắn fibrin với ái lực cao hơn streptokinase và…