Thẻ: cpr

Ép tim liên tục và 30:2
https://yho.vn Capnhatykhoa.net 3 tháng trước

Ép tim liên tục và 30:2

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1509139 Đây là một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên lớn với 23.711 bệnh nhân người lớn bị ngừng tim ngừng thở ngoại viện được ép tim liên tục + thông khí 10l/p và ép…