Chúc mừng năm mới !

cpr

Ép tim liên tục và 30:2

Ép tim liên tục và 30:2

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1509139 Đây là một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên lớn với 23.711 bệnh nhân người lớn bị ngừng tim ngừng thở ngoại viện được ép tim liên tục + thông khí 10l/p và ép…
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi