Thẻ: Bệnh mạch vành

Bệnh mạch vành trên ECG
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Bệnh mạch vành trên ECG

I. Mục tiêu học tập – Khái quát cơ chế và tiến triển của bệnh mạch vành. – Hiểu được vai trò quan trọng của ECG trong chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành.…