Thẻ: mẹo can thiệp mạch vành

Kỹ thuật T-stent là gì?
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Kỹ thuật T-stent là gì?

Kỹ thuật này thường được sử dụng nhất khi chuyển từ đặt stent provisional sang đặt stent nhánh bên. Kỹ thuật T-stent cốt yếu ở chỗ đưa stent thứ hai vào nhánh bên (sau khi…