Thẻ: cơ tim

Câu hỏi tim mạch
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Câu hỏi tim mạch

Một số vấn đề trong bài viết này: rifampicin có tác dụng rất tốt với các bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, Can thiệp mạch vành 48 giờ là thời gian giới hạn…