Chúc mừng năm mới !

chụp mạch vành

Chống chỉ định chụp động mạch vành ?

Chống chỉ định chụp động mạch vành ?

Chống chỉ định tuyệt đối: Gần như không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định tương đối: Xuất huyết tiêu hỏa cấp, thiếu máu nặng. Rối loạn đông máu đã biết hoặc chảy…
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi