Thẻ: Hạ đường huyết

Hạ đường huyết
https://yho.vn YHOVN 2 tháng trước

Hạ đường huyết

Hãy nhớ lại về bệnh nhân hạ đường huyết nặng và lơ mơ cuối cùng của bạn. Phương thức điều trị đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn là gì? Phản ứng cảm tính…