Chúc mừng năm mới !

dịch

Dịch điện giải và toan kiềm

Dịch điện giải và toan kiềm

Lượng nước chứa trong cơ thể, tổng lượng nước trong cơ thể, bằng 50-60% trọng lượng cơ thể. Vì 1 lít nước nặng 1 kg, tính toán tổng lượng nước cơ thể (TBW) là đơn…
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi