Kỹ thuật flower petal stenting là gì?
  1. Home
  2. Tips & Tricks
  3. Kỹ thuật flower petal stenting là gì?
YHOVN 2 năm trước

Kỹ thuật flower petal stenting là gì?

Kỹ thuật này bao gồm đặt stent ở nhánh bên với duy nhất một mắt cáo nhô vào nhánh chính. Mắt cáo nhô vào nhánh chính gần carina nhất được luồn dây dẫn qua và nong để tạo mắt cáo lớn hay “hình cảnh hoa”. Phần cánh hoa nhô vào này sau đó sẽ được làm dẹt và ép vào carina bằng cách nong bóng nhiều lần, bao gồm đặt stent nhánh chính và nong bóng đồng thời. Phần thách thức nhất này là lái dây dẫn qua mắt cáo đầu tiên gần carina. Điều này cần sự hỗ trợ của IVUS và không phải lúc nào cũng thành công. Phương pháp tiếp cận khác là nong bóng một phần ở đầu gần stent, thực hiện luồn dây dẫn qua mắt cáo đầu tiên trước khi đưa stent vào ống thông.

Kỹ thuật flower petal stenting

Kỹ thuật này chủ yếu áp dụng cho tồn thương chỗ chia nhánh của thân chung động mạch vành trái.

20 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar