Kỹ thuật “Y” và kỹ thuật “Skirt”
  1. Home
  2. Tips & Tricks
  3. Kỹ thuật “Y” và kỹ thuật “Skirt”
YHOVN 2 năm trước

Kỹ thuật “Y” và kỹ thuật “Skirt”

Kỹ thuật “Y” có giá trị lịnh sử đặc biệt vì đây là kỹ thuật đặt stent chỗ chia nhánh đầu tiên được thực thiện trong một buổi live case. Kỹ thuật này bao gồm nong bóng chuẩn bị sau đó đặt stent ở mỗi nhánh. Nếu kết quả không như ý, stent thứ 3 được đặt thêm ở nhánh chính. Để điều chỉnh kích thước stent cho phù hợp với các stent đã đặt, cần thiết phải điều chỉnh hệ thống đặt stent với một stent phủ ngoài hai bóng (kỹ thuật “skirt”).

Kỹ thuật “Y” và kỹ thuật “Skirt”

Kỹ thuật này là lựa chọn cuối cùng để điều trị các tổn thương chỗ chia nhánh nặng đòi hỏi phải giữ lại dây dẫn ở mỗi nhánh.

15 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar