Cefoperazon Sulbactam / Cefotaxim
  1. Home
  2. Thuốc
  3. Cefoperazon Sulbactam / Cefotaxim
YHOVN 5 tháng trước

Cefoperazon Sulbactam / Cefotaxim

4 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái
Đề xuất cho bạn
Voriconazole

Voriconazole

5 tháng trước
Vancomycin

Vancomycin

5 tháng trước
Tigecyclin / Tinidazol

Tigecyclin / Tinidazol

5 tháng trước
Piperacilin Tazobactam

Piperacilin Tazobactam

5 tháng trước
Metronidazole / Moxifloxacin
Meropenem

Meropenem

5 tháng trước

Avatar