Cefoperazon Sulbactam / Cefotaxim
  1. Home
  2. Thuốc
  3. Cefoperazon Sulbactam / Cefotaxim
YHOVN 1 năm trước

Cefoperazon Sulbactam / Cefotaxim

9 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái
Đề xuất cho bạn
Voriconazole

Voriconazole

1 năm trước
Vancomycin

Vancomycin

1 năm trước
Tigecyclin / Tinidazol

Tigecyclin / Tinidazol

1 năm trước
Piperacilin Tazobactam

Piperacilin Tazobactam

1 năm trước

Avatar