Tigecyclin / Tinidazol
  1. Home
  2. Thuốc
  3. Tigecyclin / Tinidazol
YHOVN 10 tháng trước

Tigecyclin / Tinidazol

6 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái
Đề xuất cho bạn
Voriconazole

Voriconazole

10 tháng trước
Vancomycin

Vancomycin

10 tháng trước
Piperacilin Tazobactam

Piperacilin Tazobactam

10 tháng trước
Metronidazole / Moxifloxacin

Metronidazole / Moxifloxacin

10 tháng trước
Meropenem

Meropenem

10 tháng trước
Levofloxacin

Levofloxacin

10 tháng trước

Avatar