Tigecyclin / Tinidazol
  1. Home
  2. Thuốc
  3. Tigecyclin / Tinidazol
YHOVN 1 năm trước

Tigecyclin / Tinidazol

10 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái
Đề xuất cho bạn
Voriconazole

Voriconazole

1 năm trước
Vancomycin

Vancomycin

1 năm trước
Piperacilin Tazobactam

Piperacilin Tazobactam

1 năm trước
Meropenem

Meropenem

1 năm trước

Avatar