Meropenem
  1. Home
  2. Thuốc
  3. Meropenem
YHOVN 10 tháng trước

Meropenem

21 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái
Đề xuất cho bạn
Voriconazole

Voriconazole

10 tháng trước
Vancomycin

Vancomycin

10 tháng trước
Tigecyclin / Tinidazol

Tigecyclin / Tinidazol

10 tháng trước
Piperacilin Tazobactam

Piperacilin Tazobactam

10 tháng trước
Metronidazole / Moxifloxacin

Metronidazole / Moxifloxacin

10 tháng trước
Levofloxacin

Levofloxacin

10 tháng trước

Avatar