1. Home
  2. Điện tim
  3. Thuật ngữ và các loại ecg trong hội chứng vành cấp
  4. ECG type 4

Thuật ngữ và các loại ecg trong hội chứng vành cấp

ECG type 4

❮ sau
ECG type 4 là loại ECG bình thường. Thông qua định lượng CK-MB, 6.4% số bệnh nhân AMI có biểu hiện ECG đầu tiên “bình thường” và 3.4% bênh nhân có biểu hiện các triệu chứng thiếu máu cục bộ và ECG “ bình thường ” “xác định”là có AMI (qua định lượng CK-MB). Nhiều bệnh nhân có cơn đau thắt ngực không ổn định thuộc loại này.

❮ sau

Avatar