Hướng dẫn sử dụng CFF
  1. Home
  2. Tin học
  3. Hướng dẫn sử dụng CFF
YHOVN 9 tháng trước

Hướng dẫn sử dụng CFF

1. Thẻ đặc biệt trong email thông báo và trang cảm ơn

2. Gửi email thông báo bằng plugin Biểu mẫu trường được tính toán

3. Cách sử dụng DataTable DS

4. Cách sử dụng DS fields

5. Cách tạo nút tính toán

6. Lưu trữ thông tin được biểu mẫu thu thập trong tệp CSV và nhập tệp vào Google Trang tính

Thể loại: Tin học Nguồn: https://cff.dwbooster.com/documentation Cập nhật: 25/11/2023
26 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar