TIMI Risk Score for UANSTEMI
  1. Home
  2. Thang điểm
  3. TIMI Risk Score for UANSTEMI
YHOVN 8 tháng trước

TIMI Risk Score for UANSTEMI

GIỚI THIỆU

Điểm nguy cơ TIMI giúp phân tầng nguy cơ trong hội chứng vành cấp không ST chênh lên (đau thắt ngực không ổn định và NMCT không ST chênh lên).

ĐiểmNguy cơNguy cơ biến cố tim bất lợi
0 – 2Thấp5 – 8 %
3 – 4Trung bình13 – 20 %
> 4Cao26 – 41 %

Tuy nhiên, hiện nay thang điểm GRACE được khuyến cáo sử dụng hơn so với thang điểm TIMI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. TIMI Risk Score for UA/NSTEMI. mdcalc.com
  2. Hội chứng vành cấp không ST chênh lên. Hội Tim Mạch Việt Nam.
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Thang điểm, Tim mạch can thiệp Nguồn: hscc.vn
27 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar