Giả ảnh bệnh lý trong siêu âm tim
  1. Home
  2. Siêu âm tim
  3. Giả ảnh bệnh lý trong siêu âm tim
YHOVN 2 năm trước

Giả ảnh bệnh lý trong siêu âm tim

Table 1. Normal variants and benign conditions often misinterpreted as pathologic.

Right atriumRight ventricle
Chiari networkModerator band
Eustachian valveMuscle bundles/trabeculations
Crista terminalisCatheters and pacemaker leads
Catheters/pacemaker leads
Lipomatous hypertrophy of interatrial septum
Pectinate muscles
Fatty material (surrounding the tricuspid annulus)
Left atriumLeft ventricle
Suture line following transplantFalse chords
Fossa ovalisPapillary muscles
Calcified mitral annulusLeft ventricle trabeculations
Coronary sinus
Ridge between LUPV and LAA
Lipomatous hypertrophy of interatrial septum
Pectinate muscles
Transverse sinus
Aorta
Brachiocephalic vein
Innominate vein
Pleural effusion

LAA, left atrial appendages; LUPV, left upper pulmonary vein.

Reproduced with permission of Lippincott Williams & Wilkins from Feigenbaum et al. Feigenbaum’s echocardiography. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 701 (Table 21.1).

Tham khảo:

https://yho.vn/normal-variants-and-benign-conditions-often-misinterpreted-as-pathologic

1. Đây là hình ảnh gì?

Hình ảnh chia 3 buồng nhĩ phải, là 1 dị tật bẩm sinh do Valve Eustachian còn gọi là van tĩnh mạch chủ dưới là 1 rãnh có độ dày thay đổi trong tâm nhĩ phải. Van Eustachian nằm ở buồng nhĩ phải , chổ tĩnh mạch chủ dưới đổ vào. Trong thời kỳ bào thai, van Eustachian hướng dòng máu giàu oxy từ tĩnh mạch chủ dưới đổ về lổ bầu dục ( foramen ovale).

Sau sinh hầu hết Eustachian van thoái triển và biến mất chỉ còn lại một gờ nhỏ. Trong một số trường hợp còn lại van Eustachian quá phát tạo thành dãi xơ trong buồng nhĩ phải.

 

Tham khảo:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884678101680822&id=644859582329343

https://radiopaedia.org/articles/eustachian-valve#:~:text=The%20eustachian%20valve%20(also%20known,away%20from%20the%20right%20atrium.

 

Từ khóa: Prominent EUSTACHIAN VALVE (arrowhead) making an apparent cor triatriatum dexter

2. Đây là hình ảnh gì?

CRISTA TERMINALIS Là 1 khối cơ trơn phất phơ phía trên của tâm nhĩ phải, cấu trúc là sợi và cơ, xuất phát từ xoang tĩnh mạch đổ về nhĩ phải, đây cũng là di tích của bào thai.

Hình ảnh CRISTA TERMINALIS trên siêu âm tim

Hình ảnh CRISTA TERMINALIS trên MRI tim

Hình ảnh CRISTA TERMINALIS trên CT tim

Hình ảnh CRISTA TERMINALIS trên PET/CT tim

 

Tham khảo:

https://radiopaedia.org/articles/crista-terminalis

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321008104

Từ khóa: prominent CRISTA TERMINALIS

3. Đây là gì ?

Chiari network là 1 câu trúc dạng sợi tạo thành mạng lưới gồm nhiều sợi ở tâm nhĩ phải, đây cũng là di tích từ bào thai do hấp thu không hoàn toàn các xoang tĩnh mạch ở phoi thai.

CN : Chiari network

Tham khảo:

https://radiopaedia.org/articles/chiari-network

https://www.youtube.com/watch?v=Mv8Od_6HZE0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3809461/

Từ khóa: Chiari network

4. Đây là gì

Coumadin ridge còn gọi là sợi tơ huyết hay sợi warfarin, hoặc gờ nhĩ trái, , là một tàn tích phôi thai dạng dải sợi trong tâm nhĩ trái giữa tĩnh mạch phổi trên trái và nhĩ trái . Nó được coi là một biến thể giải phẫu.

 

Tham khảo:

https://radiopaedia.org/articles/coumadin-ridge

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4568532/

Từ khóa: Coumadin ridge

5. Đây là gì?

Hình ảnh giãn xoang tĩnh mạch vành.

6. Đây là gì ?

Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum (LASH) Phì đại u mỡ vách liên nhĩ là một tổn thương lành tính được đặc trưng bởi sự tích tụ lớn của chất béo trong vách ngăn giữa có độ dày vượt quá 2 cm và là một phần chẩn đoán phân biệt các khối u ác tính và lành tính của tâm nhĩ

Tham khảo:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6058280/#:~:text=Lipomatous%20hypertrophy%20of%20the%20interatrial%20septum%20(LASH)%20is%20a%20benign,malignant%20and%20benign%20atrial%20tumors.

https://www.researchgate.net/figure/Transthoracic-echocardiogram-showing-lipomatous-hypertrophy-of-the-intra-atrial-septum_fig1_8180126

Từ khóa: Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum, LASH, phì đại u mỡ vách liên nhĩ

7. Đây là gì ?

Dải sợi, dải cơ thất trái là những biến thể bình thường ở tâm thất trái.

Dải cơ thất trái trước và sau phẫu thuật

Tham khảo:

https://e-jcvi.org/ViewImage.php?Type=F&aid=591711&id=F8&afn=59_JCU_21_3_103&fn=jcu-21-103-g008_0059JCU

https://www.researchgate.net/figure/Modified-apical-4-chamber-view-showing-anomalous-papillary-muscle-with-attachment-to-the_fig2_290220009

Từ khóa: Apically located papillary muscle, Fibrous LV band pass the LV, Muscular LV band

8. Đây là gì?

Lambl’s excrescence là một khối các màng bùng nhùng tại van động mạch chủ, đây là biến thể bình thường của van động mạch chủ, không phải vôi hóa, xơ hóa van động mạch chủ.

 

Tham khảo:

Từ khóa: Lambl’s excrescence

9 Đây là gì?

Moderator band là những tổ chức cơ chằng chịt như mạng lưới ở thất phải

Nó có nhiều dạng 1 sợi hoặc nhiều sợi nằm ở thất phải.

Tham khảo:

https://drsvenkatesan.com/2011/08/30/what-is-the-function-of-moderator-band-of-right-ventricle/

 

Từ khóa: moderator band

10. Đây là gì?

Lớp mỡ của lớp màng ngoài tim, nó có hình ảnh là echo trống có các đốm tăng âm bên trong.

366 lượt xem | 0 bình luận
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar