1. Home
  2. Sách
  3. Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh
  4. 9. Viêm nội tâm mạc van hai lá

Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh

9. Viêm nội tâm mạc van hai lá

❮ sau
tiếp ❯

9. Viêm nội tâm mạc van hai lá

Các biến đổi viêm ở van hai lá với hình ảnh sùi điển hình ở các mép van.

Kết quả gây hở van hai lá, có thể dẫn đến giãn tâm nhĩ trái và tim phải lớn.

❮ sau
tiếp ❯

Avatar