1. Home
  2. Sách
  3. Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh
  4. 12. Thông liên thất

Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh

12. Thông liên thất

❮ sau

12. Thông liên thất

Thông liên thất rất đa dạng tùy thuộc vị trí và kích thước

 

Trong các lỗ thông nhỏ, chỉ có shunt trái- phải là có thể phát hiện được, lỗ thông lớn hơn gây thất trái giãn.

Khiếm khuyết vách ngăn

Hình ảnh 2D là đủ để phát hiện đường mất liên tục của vách liên thất…

… chỉ khi lỗ thông lớn.

Thông liên thất: Siêu âm Doppler màu

Luồng thông được hiển thị là một dòng chảy vận tốc cao vào trong tâm thất phải …

… có thể dễ dàng thấy ở mặt cắt cạnh ức trục dài

Khiếm khuyết vách ngăn

Luồng thông không hiển thị rõ ràng ở cửa sổ mỏm tim …

… bởi vì nó chạy vuông góc với trục của chùm tia siêu âm.

Phình vách liên nhĩ (Atrial Septal Aneurysm)

Phình dạng túi của vách liên nhĩ

Nếu có khuyết vách ngăn đồng thời, tình trạng giãn tim phải là kết quả của shunt trái-phải.

Khiếm khuyết vách ngăn

Hình ảnh độ cong điển hình của phình vách liên nhĩ.

Phình vách liên nhĩ có thể dẫn đến thuyên tắc mạch

Siêu âm tim qua thực quản có thể phát hiện huyết khối bám dính.

❮ sau

Avatar