1. Home
  2. Siêu âm tim
  3. Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
  4. Từ viết tắt

Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021

Từ viết tắt

tiếp ❯
2D2 chiềuMPAThân động mạch phổi
3C3 buồng (mặt cắt trục dài từ

mỏm)

MRHở van hai lá
3D3 chiềuMSHẹp van hai lá
4C4 buồngMVVan hai lá
5C5 buồngNCCLá không vành
A2CMặt cắt 2 buồng từ mỏmPAĐộng mạch phổi
A4CMặt cắt 4 buồng từ mỏmPFOLỗ bầu dục
Abd AoĐộng mạch chủ bụngPLAXMặt cắt trục dài cạnh ức
ALpapCơ nhú trước bênPMpapCơ nhú sau giữ
AMVLLá trước của van hai láPMVLLá sau van hai lá
AoĐộng mạch chủPRHở van động mạch phổi
ARHở van động mạch chủPRFTần số lặp xung
Asc AoĐộng mạch chủ lênPSAXMặt cắt trục ngắn cạnh ức
ASEHội Siêu Âm Tim Hoa KỳPulvnTĩnh mạch phổi
AVVan động mạch chủPVVan động mạch phổi
CDISiêu âm doppler màuPWSiêu âm doppler xung
CSXoang vànhRANhĩ phải
CWDoppler liên tụcRCAĐộng mạch vành phải
Desc AoĐộng mạch chủ xuốngRCCLá vành phải
DTISiêu âm doppler môR innom vnTĩnh mạch vô danh phải
HPRFSiêu âm doppler xung với tần số lặp xung caoROIVùng cần khảo sát
HvnsTĩnh mạch ganRPSMặt cạnh ức phải cao
IASVách liên nhĩRVThất phải
Innom aĐộng mạch vô danhRVDdĐường kính thất phải cuối tâm trương
IVCTĩnh mạch chủ dướiRVOTĐường ra thất phải
IVSVách liên thấtSCCứa sổ siêu âm dưới sườn
LANhĩ tráiSoVAoXoang Valsalva
LCCLá vành tráiSSNCửa sổ siêu âm trên hõm ức
LCCAĐộng mạch cảnh gốc tráiSTJChỗ nối xoang ống
L innom vnTĩnh mạch vô danh tráiSVCTĩnh mạch chủ trên
LSAĐộng mạch dưới đòn tráiTAPSEDịch chuyển mặt phẳng vòng

van ba lá

LVThất tráiTGCBù trừ gain theo thời gian
LVDdĐường kính thất trái cuối tâm

trương

TRHở ba lá
LVDsĐường kính thất trái cuối tâm

thu

TTESiêu âm tim qua thành ngực
LVOTĐường ra thất tráiTVVan ba lá
LVPWThành sau thất tráiUEAChất cản âm chuyên dụng
  VTITích phân vận tốc theo thời

gian

tiếp ❯

Avatar