1. Home
  2. Sách
  3. Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh
  4. 7. Bệnh cơ tim phì đại không tắc nghẽn: Siêu âm M-Mode

Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh

7. Bệnh cơ tim phì đại không tắc nghẽn: Siêu âm M-Mode

❮ sau
tiếp ❯

7. Bệnh cơ tim phì đại không tắc nghẽn: Siêu âm M-Mode

Ghi ở chế độ M cho thấy sự phì đại của thành trước và thành sau với…

… giảm biên độ co bóp tâm thu

 

Siêu âm Doppler màu không thấy hình ảnh tăng vận tốc dòng chảy thì tâm thu …

… hàm ý không có sự tắc nghẽn

❮ sau
tiếp ❯

Avatar