1. Home
  2. Sách
  3. Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh
  4. 4. Bệnh mạch vành

Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh

4. Bệnh mạch vành

❮ sau
tiếp ❯

4. Bệnh mạch vành

a. Nhồi máu cơ tim trước: Các biến chứng

Hậu quả điển hình của nhồi máu thành trước là chứng phình hình túi…

… được đánh giá tốt ở mặt cắt tại mỏm tim

Đặc biệt là trong các cơn nhồi máu mới xảy ra, huyết khối hình thành trên các vùng tâm thất bị nhồi máu…

… xuất hiện giống như một polyp đáy rộng trong vùng phình dạng túi tâm thất

Nhồi máu vách liên thất có thể dẫn đến hoại tử với tình trạng khuyết vách

Hình ảnh 2D cho thấy đường bờ vách liên thất mất liên tục

Siêu âm Doppler màu cho thấy dòng chảy tràn vào tâm thất phải…

… và tăng vận tốc do chênh áp lực giữa hai thất

b. Nhồi máu cơ tim thành bên

Nhồi máu cơ tim do tắc nhánh mũ động mạch vành trái

… với sự mất chức năng co bóp thành bên thất

Các phân vùng tâm thất giảm/vô động có thể quan sát ở mặt cắt bốn buồng ở mỏm

… thành cơ thất trái bị mỏng đi

Nhồi máu thành sau do tắc động mạch vành phải

…vùng mỏm tim cũng có thể bị ảnh hưởng

Các phân vùng thành sau thất trái giảm/vô động có thể thấy trên mặt cắt trục ngắn cạnh ức.

Trong mặt phẳng này, có thể đo được thành cơ tim mỏng.

c. Nhồi máu cơ tim thành sau: Biến chứng

Nhồi máu lớn hơn ảnh hưởng đến cơ nhú vùng giữa sau, dẫn đến hở van hai lá…

… với dòng phụt ngược lệch tâm

Suy van hai lá nặng hơn sau nhồi máu thành sau…

…nên thực hiện siêu âm tim qua thực quản để loại trừ đứt dây chằng

❮ sau
tiếp ❯

Avatar