1. Home
  2. Sách
  3. Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh
  4. 11. Thông liên nhĩ

Sổ tay siêu âm tim bằng hình ảnh

11. Thông liên nhĩ

❮ sau
tiếp ❯

11. Thông liên nhĩ

 

Khiếm khuyết nguyên phát vách liên nhĩ trong thông nhĩ (ASD) II.

Thông thường có luồng shunt trái – phải dẫn đến giãn buồng tim phải

Khiếm khuyết vách ngăn

Buồng tim phải lớn rõ rệt trên 2D điển hình cho thông liên nhĩ.

Hình ảnh không liên tục của vách liên nhĩ, tuy nhiên, nó không phải là bằng chứng, vì vách liên nhĩ thường không hiển thị đầy đủ ở mặt cắt tại mỏm tim

Thông liên nhĩ: Siêu âm Doppler màu

Nếu hình ảnh siêu âm qua thành ngực đủ tốt, có thể thấy rõ ràng luồng thông trái – phải

Nếu có sự cân bằng áp lực ở mức tâm nhĩ cũng như hạn chế về hình ảnh, thì việc kiểm tra qua thành ngực là không đủ để loại trừ ASD.

 Khiếm khuyết vách ngăn

Nếu nghi ngờ ASD, nên thử tiếp cận mặt cắt dưới sườn …

… bởi vì dòng shunt trong mặt cắt này chảy mạnh hướng về phía đầu dò và do đó có thể được ghi lại tốt hơn.

❮ sau
tiếp ❯

Avatar