» Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Y học online

Thông tin sách

Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Cấp cứu

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

4366

Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi


Tiếp nối thành công của cuốn sách “ Cấp cứu theo kinh nghiệm”, là cuốn sách được nhiều người đọc online nhất tại website https://yho.vn

Giá sách 220.000 VNĐ

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 1: HỒI SỨC 01/06/2020
2 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 2: CẤP CỨU TIM MẠCH 01/06/2020
3 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 3: CẤP CỨU HÔ HẤP 01/06/2020
4 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 4: CẤP CỨU THẦN KINH 01/06/2020
5 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 5: CẤP CỨU TIÊU HÓA 01/06/2020
6 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 6: CẤP CỨU RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI VÀ THẬN 01/06/2020
7 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 7: CẤP CỨU BỆNH NỘI TIẾT 01/06/2020
8 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 8: CẤP CỨU BỆNH LÝ VỀ MÁU 01/06/2020
9 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 9: CẤP CỨU BỆNH TRUYỀN NHIỄM 01/06/2020
10 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 10: CẤP CỨU NHI KHOA 01/06/2020
11 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 11: CẤP CỨU BỆNH LÝ TÂM THẦN 01/06/2020
12 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 13: CẤP CỨU BỆNH LÝ KHỚP VÀ DA LIỄU 01/06/2020
13 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 14: CẤP CỨU NHÃN KHOA 01/06/2020
14 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 15: CẤP CỨU SẢN PHỤ KHOA 01/06/2020
15 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 16: CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG 01/06/2020
16 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 18: CẤP CỨU NGỘ ĐỘC 01/06/2020
17 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 19: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 01/06/2020
18 Bí quyết trở thành bác sĩ cấp cứu giỏi – Chương 20: CẤP CỨU KHẨN CẤP TAI NẠN – THẢM HỌA 01/06/2020

Bình luận