1. Home
  2. Thang điểm
  3. Thang điểm NIHSS trong đột quỵ nhồi máu não cấp
  4. Case 2

Thang điểm NIHSS trong đột quỵ nhồi máu não cấp

Case 2

❮ sau
[wp_quiz_pro id=”10102″]

❮ sau

Avatar