» Hạ Kali máu (Nguyễn Quốc Huy) Hạ Kali máu (Nguyễn Quốc Huy) – Y học online

Hạ Kali máu

Hạ Kali máu (Nguyễn Quốc Huy)1/ Tổng lượng Kali trong cơ thể

2/ Kali phân bố thế nào???

3/ Mối tương quan giữa tổng lượng Kali và Kali huyết tương?

4/ Đào thải Kali

5/ Khi nào thì nồng độ Kali huyết tương phản ánh sai lệch tổng lượng Kali cơ thể?

6/ Tại sao điều hòa Kali huyết tương là điều cần thiết?

7/ Hạ Kali máu

Lời cuối cùng.

Nguồn tham khảo

1/ Marino’s The ICU Book, Fourth Edition

2/ Critical Care Secrets, Fifth Edition


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net